GroeneKieswijzer al meer dan 100.000 keer geraadpleegd

4 juni 2010

GroeneKieswijzer al meer dan 100.000 keer geraadpleegd

Sinds de lancering op 9 mei jl. is de stemhulp op www.groenekieswijzer.nl al 100.000 keer gebruikt. Uit het grote gebruik van de groene kieswijzer blijkt dat veel kiezers ‘groene’ onderwerpen wel degelijk belangrijk vinden en de relatie zien tussen duurzaamheid en economie.

Iedereen die nog niet heeft getest welke partij het beste bij zijn of haar ‘groene’ standpunten aansluit, kan nog tot 9 juni terecht bij de groene kieswijzer.

De Groene Kieswijzer is gemaakt door Natuur en Milieu, De12Landschappen, Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en het Wereld Natuur Fonds. Het is een initiatief van stichting Natuur en Milieu.

GroeneKieswijzer al meer dan 100.000 keer geraadpleegd