Grootouders zoeken sponsors voor Leuker Voedselbos in Baexem

8 september 2020

Grootouders zoeken sponsors voor Leuker Voedselbos in Baexem

Leuker Voedselbos
Vlnr: Erik Rietjens (Stichting IKL), Mark Venner, Anneke Duijndam (Grootouders voor het Klimaat) | Foto: Branko de Lang

Boer Mark Venner uit Baexem wil het roer omgooien en de weilanden van het gangbare melkveebedrijf van zijn vader omvormen tot een voedselbos. Dit voorjaar zijn de hagen geplant voor de eerste 5 hectaren van het Leuker Voedselbos en nu al zijn er meer patrijzen en reeën te vinden die profiteren van de beschutting. Komend najaar gaat de echte aanplant beginnen van walnotenboom tot kruipframboos tot augurkenstruik. Maar daar is wel nog geld voor nodig, zo’n 15.000 euro per hectare.

Venner heeft vertrouwen in het project en ziet het voedselbos als een belangrijke schakel in de transitie naar een klimaatbestendig en natuurinclusieve landbouw: “Ons buitengebied moet er anders uit komen te zien. We moeten de biodiversiteit verhogen voor de natuur, zodat het leven toeneemt als ecosysteem. Ik denk dat het uiteindelijk ook positief is voor de belevingswaarde zodat mensen de natuur ook meer gaan beleven en waarderen.”

Herinrichting

Voor de herinrichting van het hele terrein van 20 hectaren is zo’n 7 jaar uitgetrokken. Zo kunnen ruigten ontstaan met veel soortenrijkdom. Het doel is een ecologisch verantwoord landbouwgebied met een rijke biodiversiteit én een goed rendement. Ook ziet Venner mogelijkheden om de koestallen een nieuwe functie te geven: “Het zou mooi zijn als dit een soort multifunctionele broedplaats wordt met horeca, aandacht voor gezonde voeding en educatieve programma’s.”

Crowdfunding

De beweging Grootouders voor het Klimaat steunt projecten die bijdragen aan de reductie van broeikasgassen. Urgenda, ondersteuner van de Grootouders, heeft mee helpen zoeken naar een geschikte plek om een voedselbos aan te planten. Toen één van de Grootouders, Anneke Duijndam, hoorde over de transitieplannen van boer Mark Venner was ze direct enthousiast: “Een voedselbos als dit heeft veel positieve effecten. Om te beginnen wordt CO2 opgeslagen in bomen en struiken en in de bodem. Daarnaast zorgt een toenemende bodemkwaliteit ervoor dat het water beter wordt vastgehouden. De biodiversiteit zal enorm toenemen, niet alleen door het grote aantal verschillende bomen en struiken, maar ook door veel meer bijen, insecten en vogels. Tenslotte zal het bos een grote variëteit aan fruit en noten geven.”

Grootouders voor het Klimaat zijn een crowdfunding-campagne gestart om de beplanting te bekostigen. Voor de eerste fase is een bedrag nodig van € 75.000. Inmiddels staat de teller op bijna € 25.000, een mooi bedrag, maar nog niet genoeg. Daarom roept de beweging alle Limburgse grootouders (en andere natuurliefhebbers) op om het Leuker Voedselbos te steunen met een kleine of grote financiële bijdrage. Sponsoren kan al vanaf 5 euro, voor 15 euro sponsor je 10 m2, en gaat gemakkelijk en snel via de website van Grootouders voor het Klimaat.

Sponsor het Leuker Voedselbos

 

Kijk voor meer informatie over het Leuker Voedselbos op https://leukervoedselbos.nl/