Grote belangstelling informatieavond natuurcompensatie

29 januari 2008

Grote belangstelling informatieavond natuurcompensatie

Achterban Milieufederatie heeft behoefte aan informatie en discussie.

Op 24 januari j.l. organiseerde de Milieufederatie Limburg in het gemeentehuis van Gulpen een informatieavond over het thema ‘natuurcompensatie’. Aanleiding waren de vele vragen van lokale natuur- en milieugroepen over dit onderwerp. De belangstelling voor de bijeenkomst was erg groot.

Mw. Kavouras en dhr. Hazenberg van de Provincie Limburg gaven uitleg over de natuurcompensatieregeling, zoals die door de provincie wordt uitgevoerd. Dhr. Lemmerlijn van de Gemeente Gulpen-Wittem lichtte een voorbeeld van natuurcompensatie toe.

Tijdens de avond bleek dat er bij de bevolking veel onduidelijkheid bestaat over dit thema. Men heeft behoefte aan informatie en discussie met onder andere bestuurders.

Wegens het succes zal de informatiebijeenkomst in de regio Noord- en Midden-Limburg herhaald worden.

Grote belangstelling informatieavond natuurcompensatie

Tags: