Habimoniak under construction

5 september 2006

Habimoniak under construction

Op weg naar een vernieuwd en actueel ammoniakmodel

Op dit moment werkt de Milieufederatie Limburg hard aan een verbeterde versie van Habimoniak, het ammoniak-rekenmodel van de Milieufederatie. Het model is in 2004 gepresenteerd. In de afgelopen twee jaar is er veel jurisprudentie over ammoniakwetten en -regels bijgekomen. Daardoor is het model niet op alle punten meer actueel.

Een voorbeeld: op dit moment is één van de voornaamste discussiepunten de kritische depositie waarmee het model werkt. Dit is de neerslag van ammoniak die kan plaatsvinden zonder dat flora en fauna er schade van ondervinden. Habimoniak werkt nu nog nog met gemiddelde waarden, maar misschien moet de kritische waarde gebaseerd zijn op de meest kritische vegetatie.

In het najaar van 2006 zal de nieuwe Habimoniak gepresenteerd worden. Geheel verbeterend en helemaal actueel!

Tot die tijd kan het huidige model gewoon gebruikt worden om emissies en deposities te berekenen.

Downloads

Tags: