Hart voor natuur! Kom in actie op 19 februari!

20 januari 2011

Hart voor natuur! Kom in actie op 19 februari!

Op zaterdag 19 februari 2011 wordt landelijk een grote actiedag gehouden. Iedereen met hart voor natuur wordt opgeroepen om die dag van zich te laten horen als actie tegen de kabinetsplannen om flink te bezuinigen op natuur en natuurbeleid.

Laat je groene hart spreken!

Er wordt door het kabinet maar liefst 40 procent gekort op de budgetten voor natuur en landschap. De bezuinigingen betekenen onder andere geen nieuw groen rond nieuwe woonwijken en veel minder beheer en toezicht in natuurterreinen. Dat leidt ertoe dat planten- en diersoorten verdwijnen en terreinen veel minder toegankelijk worden voor bezoekers.

En dat mag niet gebeuren vindt de Coalitie voor natuur en landschap, onder wie de Milieufederatie Limburg. Niet voor de natuur en niet voor de huidige en toekomstige generaties.

De acties bestaan uit:
– Estafette ‘Loop warm voor de natuur’ bestaande uit vijf wandelingen op verschillende locaties tussen 15 en 19 februari;
– Aanbieden van een appèl aan provinciale politici en bestuurders (ondertekend door Limburgse natuur- en milieuorganisaties en tal van anderen overheden en maatschappelijke organisaties);
– Debat met provinciale politici (in het kader van de Statenverkiezingen in maart aanstaande).

De estafette bestaat uit vijf wandelingen in het buitengebied in:
– Gennep (15 februari)
– Venlo (16 februari)
– Vlodrop (17 februari)
– Nieuwstadt/Sittard (18 februari)
– Meerssen/Maastricht (19 februari)

De aanvangstijd is 10.00 uur (duur per wandeling maximaal twee uur). De wandelingen zijn vooral bedoeld om de provinciale statenleden te informeren over de gevolgen van de bezuinigingen voor natuur en landschap in Limburg.

Voor informatie over alle acties en het laatste nieuws klik hier

Hart voor natuur! Kom in actie op 19 februari!