Heeft u uw mening al klaar?

5 november 2004

Heeft u uw mening al klaar?

Onderzoek moet informatie opleveren over de communicatie van de Milieufederatie

De Milieufederatie voert op dit moment een onderzoek uit naar haar communicatie. ZE WIL U GRAAG OPROEPEN OM HIERAAN MEE TE DOEN.

Dat kan op een aantal manieren. Lezers van het tijdschrift Limburgs Milieu ontvangen bij het volgende nummer een korte vragenlijst. Bezoekers van de website kunnen een online enquête invullen.

Het onderzoek moet informatie opleveren over hoe de Milieufederatie communiceert. Sluit dit bijvoorbeeld voldoende aan bij uw wensen? En wat vinden de gebruikers van de gebruikte middelen, zoals het tijdschrift en de website?
De antwoorden op deze vragen worden als input gebruikt bij het opstellen van een communicatieplan voor de komende jaren. De Milieufederatie vindt het belangrijk om een goed plan te hebben, omdat daardoor helder en consequent gecommuniceerd kan worden.
Het onderzoek loopt nog tot het einde van dit jaar.

Tags: