Het is stiller in de stiltegebieden

25 juli 2012

Het is stiller in de stiltegebieden

In steeds meer Limburgse stiltegebieden wordt het rustiger. In 2003 werd nog teveel geluid gemeten in ruim eenderde van de 31 stiltegebieden, in 2010 is dat nog maar in bijna een kwart van deze gebieden het geval. Dat blijkt uit een vergelijking van geluidmetingen, uitgevoerd door de Provincie Limburg.

Meetbaar rustiger ten opzichte van 2003 is het geworden in de stiltegebieden: Gerendal en omgeving, het Droogdal tussen Mheer en Terhorst, de Jabeekse bossen en de Schinveldse bossen, in het hellingbos en het plateau Rimburg, het landgoed Geysteren-Geysterenderheide, het Leudal, in het Tienrayse en Swolgenders Heide-Broekhuizerbroek., Asbroeker Heide en het gebied tussen Swalmen en Tegelen.

De geluidsmetingen vonden plaats met microfoons op anderhalve meter hoogte en gedurende een half uur. In twee stiltegebieden in het Heuvelland zijn ook 24-uurs metingen uitgevoerd, verspreid over meerdere weken. Hierbij is gebleken dat de stilte in het hoogseizoen onder druk staat en dat er maar een klein verschil meetbaar is tussen het weekend en op werkdagen.

De Milieufederatie Limburg pleit voor een strikte handhaving van de stilte in de stiltegebieden. Om aandacht hiervoor te vragen partcipeerde de Milieufederatie in 2010 en in 2011 in het project Hoor De Stilte. Middels een enquête, de Dag van de Stilte en diverse activiteiten (waaronder wandelingen en cursussen) werd het onderwerp stilte hoog op de agenda gezet. In 2012 gaat de Milieufederatie – in samenwerking met de Regiegroep Geluid en de provincie Limburg – verder met het organiseren van stiltewandelingen in Nederweert, Wellerlooi en Berg en Terblijt. Daar komen later dit jaar nog stiltewandelingen in Vaals bij.

Ook gedeputeerde Patrick van der Broeck benadrukt het belang van stiltegebieden voor de rustzoekende mens. ,,Stiltegebieden hebben een duidelijke functie voor de recreatie maar ze zijn ook noodzakelijk voor de instandhouding van bepaalde diersoorten die weinig verstoring verdragen. De provincie hecht dan ook groot belang aan het behoud, beschermen en ontwikkelen van deze gebieden.”

De provincie wil het geluidniveau in stiltegebieden niet boven de 40 decibel uit te laten komen. Dat is het geluidniveau van een rustige woonstraat of van vogels bij zonsopkomst. Illegale handelingen in de beschermde stiltegebieden (motorcrossen, toertochten e.d.) kunnen gemeld worden bij de Milieuklachtentelefoon van de Provincie Limburg, tel. 043 – 361 7070.

Het is stiller in de stiltegebieden