Hier

3 februari 2006

Hier

Werkt Milieufederatie Limburg aan het klimaatprobleem

Het klimaat verandert. Is dat een probleem? Ja, want wij krijgen steeds meer te maken met de nadelige gevolgen. Zoals meer droogtes, maar ook heviger regenval. Overstromingen en andere natuurrampen. En verder: meer armoede, meer ziektes en meer conflicten, bijvoorbeeld over water of vruchtbare grond. Maar waar ligt de oplossing van het klimaatprobleem? Niet daar ergens ver weg, maar hier. Bij jou. Jij kunt nu iets doen. En andere dingen juist laten. Kijk maar op www.hier.nu. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Hier gaan we samen iets aan dat klimaatprobleem doen. Zo lopen er al acties van 38 goede doelen, die samen met de Nationale Postcode Loterij ook het initiatief tot Hier hebben genomen.

Klimaatneutrale producten
De 12 provinciale Milieufederaties, één van de goede doelen van de Nationale Postcode Loterij, zoeken producten die geen negatief effect hebben op het klimaat. Deze producten worden energiezuinig en met duurzame energie gemaakt. Alle uitstoot die daarnaast nog bij het productieproces vrijkomt, wordt gecompenseerd door bomenaanplant en investeringen in duurzame productie.

De eerste bedrijven doen al een klimaatscan waarbij wordt onderzocht hoe ze hun product klimaatneutraal kunnen maken. Afgelopen jaar zijn de 12 provinciale Milieufederaties begonnen met hun zoektocht naar producenten die medeverantwoordelijk willen zijn voor het oplossen van het klimaatprobleem. De zoektocht heeft vele positieve reacties opgeleverd, maar het eerste echte klimaatneutrale product zit nog in de pijplijn.

Ook in 2006 en 2007 gaat de zoektocht verder. De activiteiten staan nu in het kader van Hier. Kent u een bedrijf dat mee zou willen doen met het project klimaatneutrale producten? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Saskia Kluit (s.kluit@nmu.nl of 030-2544457).

Naast de 12 provinciale Milieufederaties doen nog 37 andere goede doelen van de Postcode Loterij mee, zoals het Wereld Natuur Fonds, Unicef, Novib en de stichting Natuur en Milieu.

Meer informatie: www.hier.nu

Tags: