Houd groen voor inwoners Nieuwstadt bereikbaar

24 februari 2005

Houd groen voor inwoners Nieuwstadt bereikbaar

Milieufederatie verzoekt Gemeente Echt-Susteren sluiting spoorwegovergang te heroverwegen

De Gemeenteraad van Echt-Susteren heeft in december besloten om de spoorwegovergang Neerveldweg in Nieuwstadt te sluiten. De Milieufederatie Limburg vraagt de Gemeente dit besluit te heroverwegen of een alternatief in de vorm van een ondertunneling te realiseren.

De spoorwegovergang vervult een belangrijke functie in de recreatieve mogelijkheden voor de bewoners van Nieuwstadt en omgeving. Fietsers en wandelaars maken veelvuldig gebruik van de overweg om het landelijk gebied ten noorden van Nieuwstadt (o.a. het natuurgebied ’t Hout) te kunnen bereiken.

Daarbij komt dat de recreatieve mogelijkheden van de inwoners de komende jaren verder bemoeilijkt worden door de aanleg van de N297n direct ten zuiden van het dorp, de aanleg van de Yard ten westen van het dorp en de mogelijke ontsluiting van de Yard via een nieuw spoorlijntje naar het spoor Sittard-Roermond.

Tags: