Informatie-avond over racecircuit De Peel

22 juli 2010

Informatie-avond over racecircuit De Peel

Op woensdag 28 juli is er in het gemeentehuis in Venray een informatieavond over het alternatieven-onderzoek voor racecircuit De Peel. Aanvang is 19.00 uur.

In totaal zijn er vier mogelijke locaties voor het circuit in Noord-Limburg. Het gaat om de Bakelsedijk Zuid (de huidige locatie die volgens de MIlieufederatie het minst geschikt is), Evertsoord, Greenport Zuid en Greenport Noord. De plek van het circuit is een heikel punt, omdat de autoraces zorgen voor veel geluidsoverlast. De vier locaties worden daarom voorgelegd aan een landelijke commissie, die onderzoekt welk plan de minste overlast oplevert voor de omgeving.

Informatie-avond over racecircuit De Peel