Inrichtingsplan Sarsven en De Banen ter inzage tot 8 augustus

9 juli 2012

Inrichtingsplan Sarsven en De Banen ter inzage tot 8 augustus

Het inrichtingsplan Sarsven en De Banen – nabij Nederweert-Eind – omvat de landelijke omgeving rondom de natuurgebieden Sarsven, de Banen, de Zoom, Groote en Kleine Moost. Zoals in meer gebieden met grote landbouw- en natuurbelangen is daar sprake van belangentegenstelling tussen natuur en landbouw. In het inrichtingsplan moeten deknelpunten die al tientallen jaren speelden in en rondom Sarsven en De Banen een oplossing krijgen.

Het inrichtingsplan ligt tot 8 augustus 2012 tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • Provincie Limburg (bibliotheek), Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht.
  • Gemeentehuis Nederweert, Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweert.
  • Gemeentehuis Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen.
  • Waterschap Peel en Maasvallei, Drie Decembersingel 46, 5921 AC Venlo.

Het inrichtingsplan is tevens in te zien op de website www.sarsvenendebanen.nl.Tot 8 augustus 2012 kan tegen het besluit tot vaststelling van het Inrichtingsplan beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In de openbare bekendmaking staat hoe de verdere procedure loopt, wanneer je informatiekunt krijgen, vragen kunt stellen en hoe je eventueel beroep kunt indienen.

Inrichtingsplan Sarsven en De Banen ter inzage tot 8 augustus