Inspraakreactie op voorontwerp bestemmingsplan Edco

12 augustus 2008

Inspraakreactie op voorontwerp bestemmingsplan Edco

De Milieufederatie heeft op 10 juli Рook namens Staatsbosbeheer regio Zuid, Vereniging Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap, IVN Roermond, Milieugroep Roermond en Stichting Ruimte Рeen inspraakreactie naar de gemeente Roermond gestuurd inzake het voorontwerp bestemmingsplan Edco. Doel van het ontwerpbestemmingsplan is het faciliteren van een vestigingslocatie voor Edco. De ontwikkeling van de locatie van Edco op De Meer zou moeten leiden tot een versterking van ̩n de economische ̩n de ecologische structuur van het gebied.De Milieufederatie is echter van mening dat de onderhavige locatie De Meer niet aan deze versterking voldoet en dat vestiging van Edco op die locatie dan ook niet gepast is.

Tags: