Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Nederweert

12 augustus 2008

Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Nederweert

Begin juli heeft de Milieufederatie – mede namens de Vogelwerkgroep Nederweert en IVN Weert – een inspraakreactie gegeven op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Nederweert. Het voorontwerp is gebaseerd op ontwikkelingsplanologie, die voornamelijk de agrarische sector betreft. In de reactie vraagt de Milieufederatie meer aandacht voor natuur en landschap. Daarnaast mist de federatie in de bij het voorontwerp behorende kaarten tal van kleine landschapselementen die volgens haar eveneens van essentieel belang zijn.

Tags: