Jaarverslag Milieufederatie ook online

7 juni 2010

Jaarverslag Milieufederatie ook online

Het jaarverslag 2009 van de Milieufederatie Limburg is gereed. Alle abonnees van het tijdschrift Limburgs Milieu krijgen begin juli gratis een exemplaar van dit jaarverslag thuisgestuurd, gelijktijdig met de nieuwe uitgave van Limburgs Milieu. De niet-abonnees kunnen het jaarverslag digitaal inzien via deze website.

Met het jaarverslag 2009 onderstreept de Milieufederatie Limburg haar positieve en duurzame beleid op het gebied van natuur en milieu in Limburg.

Het jaarverslag biedt een overzicht van alle activiteiten en projecten uit het afgelopen jaar. De Milieufederatie is actief op tal van terreinen, onder meer mobiliteit, ruimte, landbouw, energie en klimaat.

Download hier het jaarverslag

Jaarverslag Milieufederatie ook online