Jaarverslagen 2007 Milieufederatie Limburg en de Provinciale Milieufederaties online

14 juli 2008

Jaarverslagen 2007 Milieufederatie Limburg en de Provinciale Milieufederaties online

De jaarverslagen van 2007 van de Milieufederatie Limburg en De Provinciale Milieufederaties staan online en kunnen geraadpleegd worden via deze website (menu publicaties). De missie van de samenwerkende milieufederaties is Nederland mooier, gezonder en duurzamer maken. Voorzitter van het directeurenoverleg van de samenwerkende milieufederaties Hugh Gallagher (Milieufederatie Noord-Holland) wijst erop dat de federaties ideeën aandragen voor de oplossing van belangrijke, hedendaagse milieuproblemen en dat zij tegelijkertijd bouwen aan maatschappelijk draagvlak. Ook zijn zij op z’n tijd behoorlijk kritisch, met name waar kortetermijnbelangen en groepsbelangen de overhand dreigen te krijgen, zo meent Gallagher. ,,Niet alle beleidsmakers vinden het prettig om af en toe door een milieufederatie gedwarsboomd te worden. Maar zij moeten bedenken dat de ambitie steeds is om bij te dragen aan de kwaliteit van ons aller leefomgeving. Een samenleving die prat gaat op haar lerend vermogen, dient onafhankelijke en kritische geesten – en dus óók de provinciale milieufederaties – te koesteren en te waarderen.᾿

Tags: