JongNL Grathem gaat voor duurzame energie!

18 december 2013

JongNL Grathem gaat voor duurzame energie!

Vanaf begin december wekt JongNL zelf een deel van haar energie op. Met de plaatsing van zonnepanelen op het dak van haar prachtige jeugdhuis in Grathem wil JongNL Grathem haar steentje bijdragen aan een duurzame leefomgeving.

Dat JongNL met het plaatsen van de zonnepanelen ook de exploitatielasten van het clubgebouw naar beneden brengt is natuurlijk mooi meegenomen. Door zichtbaar te maken hoe de zonnepanelen werken en welke besparing er gerealiseerd wordt, worden de jeugdleden bewust van het belang van duurzame energie. Op termijn zal er een beeldscherm in de hal worden opgehangen waarop ‘live’ de hoeveelheid opgewekte stroom te volgen is.

Door het ontvangen van een provinciale subsidie, het aantrekken van sponsoren, het werven van fondsen en zelfwerkzaamheid is het JongNL Grathem gelukt om deze investering te realiseren. Daarbij kreeg het team hulp van de volgende fondsen en sponsoren: Rabobank Peel, Maas en Leudal, Provincie Limburg, Gemeente Leudal, Green Power, Geraats Horeca, Milieufederatie Limburg en JongNL Limburg. Een speciaal woord van dank is er voor Paula Boonen, kerncoördinator van de gemeente Leudal voor haar hulp en advies.

Foto: Frans Daemen

JongNL Grathem gaat voor duurzame energie!