Juridische helpdesk Milieufederatie Limburg

7 januari 2013

Juridische helpdesk Milieufederatie Limburg

Aangesloten groepen kunnen bij de Milieufederatie Limburg aankloppen voor juridische ondersteuning. De Milieufederatie vindt het namelijk belangrijk om haar achterban met raad en daad bij te staan in complexe dossiers en juridische vraagstukken op het gebied van onder meer ruimtelijke ordening, milieu en natuurbescherming.

Sinds kort loopt er een pilotproject met advocatenkantoor HABITAT. Dit kantoor – met vestigingen in Amsterdam en Heerenveen – is gespecialiseerd in omgevingsrecht. HABITAT ondersteunt de Milieufederatie bij het adviseren van haar achterban inzake (complexe) juridische kwesties.

Aangesloten groepen kunnen hier een beroep op doen als de kwestie conform een speciaal hiervoor ontwikkeld stappenplan aan bepaalde eisen voldoet, bijvoorbeeld als het gaat om Natura 2000 of de Ecologische Hoofdstructuur. Voor niet-aangesloten groepen blijft altijd de optie zich aan te sluiten om in aanmerking te komen voor juridische ondersteuning.

In de praktijk blijkt dat veel zaken door de Milieufederatie zelf afgehandeld kunnen worden. Indien dit echter niet voldoende is, wordt juridisch advies gevraagd van HABITAT. De kwestie wordt voorgelegd aan de helpdesk van het advocatenkantoor middels een schriftelijk meldingsformulier tegen een vooraf vastgesteld tarief. Het kantoor brengt vervolgens juridisch advies uit op basis van een quick-scan en parate kennis en adviseert uiterlijk op de tweede werkdag na binnenkomst van de hulpvraag de desbetreffende beleidsmedewerker van de Milieufederatie.

Nadat het advies met de achterban is geëvalueerd, kan de zaak gesloten worden of verder intern worden afgehandeld. Mocht verdere juridische ondersteuning nodig blijken, dan zal er een kritische afweging plaatsvinden van de belangen en de financiële mogelijkheden. Indien een aangesloten groep over wil gaan tot een juridische procedure, zal zij worden doorverwezen naar advocatenkantoor HABITAT. Het kantoor gaat dan samen met de groep(en) bekijken welke constructies mogelijk zijn en wat er qua financiering geregeld kan worden. Hierbij worden onder meer de mogelijkheden van een collectieve zaak onderzocht waarin meerdere partijen participeren, onder wie eventueel de Milieufederatie zelf.

HABITAT advocatenkantoor

HABITAT advocatenkantoor is gespecialiseerd in omgevingsrecht. Hoe ga je overlast tegen als jouw omgeving verandert door bestemmingsplannen, bouwplannen of verkeersmaatregelen? Wat doe je als een bestemmingsplan jouw onderneming in het nauw brengt? Hoe weet je of je bedrijf voldoet aan de milieuregels? Constant staan milieu, landschap en natuur onder druk door nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Natuurlijk zijn er regels om de omgeving te beschermen. Maar wie die regels wil gebruiken, komt al snel terecht in een moeras van juridische materie. Voor een reguliere zaak zijn er bij HABITAT verschillende mogelijkheden. Er zijn complete adviespakketten, maar ook individuele juridische ondersteuning tegen uurtarief is mogelijk. HABITAT advocatenkantoor is tevens gespecialiseerd in het opstarten, leiden en bijstaan van groepen gelijkgestemde betrokkenen. Het formeren van een collectief is aantrekkelijk vanwege bijvoorbeeld de mogelijkheid om samen de krachten te bundelen en werk te verdelen, politiek draagvlak te organiseren en de kosten pro rato over de deelnemers of deelnemende verzekeraars te verdelen. Het kantoor werkt in dit verband samen met alle grote rechtsbijstandsverzekeraars.

HABITAT advocatenkantoor biedt namens de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde milieurechtsbijstand aan, zoals advieswerk en volledige bijstand in procedures. Deze rechtsbijstand is bedoeld voor (groepen) particulieren, stichtingen en verenigingen met een statutaire milieubeschermingsdoelstelling mits voldaan is aan de inkomens- en vermogensvoorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Juridische helpdesk Milieufederatie Limburg