Kabinet laat natuur bewust verarmen

12 september 2003

Kabinet laat natuur bewust verarmen

Natuur- en milieuorganisaties slaan alarm om rampzalig ammoniakbeleid

Het Kabinet Balkenende II stelt voor om vanaf nu een groot deel van de natuurgebieden in Nederland niet meer te beschermen tegen verzuring en overbemesting door ammoniak. In die gebieden zullen gevoelige planten, vlinders, libellen, paddestoelen, reptielen en vogels verder wegkwijnen of zelfs verdwijnen. Door de overmaat aan ammoniak die neerdaalt op de natuur hebben deze kwetsbare soorten geen kans meer. Toch kiest de regering ervoor om het ammoniakbeleid van eerdere regeringen enorm af te zwakken. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Natuur en Milieu, DE LANDSCHAPPEN en de provinciale Milieufederaties slaan alarm.

Tags: