Kabinet Rutte hecht geen belang aan natuur en erfgoed

26 september 2011

Kabinet Rutte hecht geen belang aan natuur en erfgoed

Staatssecretaris Bleker wil meer dan 70 procent bezuinigen op het budget voor natuurbeheer, onder meer door 100.000 hectare nieuwe natuur te schrappen. Minister-president Rutte vindt dat Nederland niet te weinig natuur heeft, een koe in de wei is immers ook natuur. De spijtige conclusie die de Natuur en Milieufederaties hieruit trekken is dat natuur en landschap bij dit kabinet niet in goede handen zijn. Zij roepen het Kabinet, de Tweede Kamer en de Provincies op natuur en landschap de bescherming te bieden die nodig is en de voorgenomen afbraak te voorkómen.

Het akkoord dat staatssecretaris Bleker heeft gesloten met het IPO, de koepelorganisatie van de Provincies, over het natuurbeleid is een regelrechte aanslag op de Nederlandse natuur en de nekslag voor het unieke Nederlandse cultuurlandschap. Bleker bezuinigt door fors te snijden in de oppervlaktes aan natuurgebieden in Nederland. Zo wordt een gebied ter grootte van de provincie Utrecht (100.000 hectare) in een klap van de kaart geveegd.

Minister-president Rutte verdedigt het beleid met de opmerking dat een kabinet dat 600.000 hectare natuur aanlegt, niets te verwijten valt. Omdat 550.000 hectare van die 600.000 hectare reeds bestaande natuur is – bossen en heidevelden – is hier sprake van een misleidende ‘rekenfout’. Niks nieuwe natuur dus!

Bovendien ontkent men de specifieke verantwoordelijkheid die Nederland voor zijn eigen cultuurlandschappen heeft want hiervoor is helemaal geen geld meer beschikbaar. Zijn nationale landschappen niet de moeite van het behouden waard? Wat houden de Nederlanders nog over van hun landschap en groene omgeving?

Één positief punt zien de Natuur en Milieufederaties in het feit dat Nederland meer tijd krijgt om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) te realiseren. De einddatum 2018 is 2021 geworden. Al decennia lang wordt er gewerkt aan de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden. Dit netwerk bestaat niet alleen uit waardevolle natuurgebieden, maar ook uit unieke cultuurlandschappen die nergens anders ter wereld voorkomen. De EHS levert de economie van Nederland vele miljoenen euro per jaar op, onder meer door toerisme, recreatie en een goed vestigingsklimaat voor bedrijven.

De Natuur en Milieufederaties vragen de provincies om hun verantwoordelijkheid voor natuur en landschap te nemen waar het kabinet haar plannen doorzet en die verantwoordelijkheid zelf laat vallen.

Kabinet Rutte hecht geen belang aan natuur en erfgoed