Kabinet verkwanselt nationaal belang van de groene ruimte

15 juni 2011

Kabinet verkwanselt nationaal belang van de groene ruimte

Het kabinet moet het nationale unieke landschap beter beschermen tegen nieuwbouw en verrommeling en dit niet overlaten aan de provincies en gemeenten. Dat zeggen zes natuur-, milieu- en landschapsorganisaties, onder wie de Natuur en Milieufederaties, naar aanleiding van de plannen van Melanie Schultz, Minister van Infrastructuur en Milieu.

,,De landelijke overheid maakt het volbouwen van de open ruimte met woonwijken en bedrijventerreinen afhankelijk van besluitvorming en belangen van de twaalf provincies en 418 gemeenten’, zegt Tjerk Wagenaar, directeur van Natuur & Milieu. Zijn collega Jan Jaap De Graeff – directeur van Natuurmonumenten – valt hem bij: ,,Het Nederlandse landschap is van nationaal belang en daarvoor is ook nationale bescherming nodig.”

In de plannen van de minister ligt de nadruk eenzijdig op ontwikkeling van economische centra, stellen de zes organisaties. Dit worden main-, brain- en greenports genoemd. Er is geen aandacht voor de minstens net zo belangrijke open ruimte daartussen, die juist zorgt voor het unieke karakter van het Nederlandse landschap.

,,Deze plannen zijn slecht voor Nederland, omdat ze leiden tot verdere verrommeling en verstedelijking van Nederland, verslechtering van het leefklimaat en tot meer mobiliteit en milieuschade,’ aldus Joris Hogenboom portefeuillehouder Ruimte van de Natuur- en Milieufederaties. Hank Bartelink, directeur van De12Landschappen is het volledg met hem eens: ,,Door gebrek aan eenheid in het ruimtelijk beleid, zal het Nederlandse landschap langzaam aan op veel plekken worden aangetast. Dat baart ons zorgen”.

Tot nu toe was het ook de taak van het Rijk om de identiteit van het Nederlandse landschap te bewaken. Daardoor werd tussen de steden niet gebouwd en bleef de ruimte open voor toerisme, recreatie en natuur. Deze taak hevelt het Rijk nu over naar de provincies en gemeenten. ,,Hierdoor is het risico groot dat het mooie landschap op veel plaatsen opgeofferd zal worden aan meer bebouwing, want daar valt veel geld aan te verdienen,” aldus Hans Berkhuizen, directeur van Milieudefensie.

De zes organisaties vinden dan ook dat het rijk nature ports moet aanwijzen waarin ons nationale landschap wordt beschermd tegen verder volbouwen en verrommeling. Arno Willems, directeur van Landschapsbeheer Nederland: ,,Nature ports leveren veel meer op dan de instandhouding ervan kost, denk aan vermeden kosten voor gezondheidszorg, recreatiemogelijkheden en stimulering van regionale economie en hogere onroerend zaakprijzen’.

Dit is een gezamenlijk persbericht van: Natuur en Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, de Natuur- en Milieufederaties, Landschapsbeheer Nederland en De 12Landschappen.

Kabinet verkwanselt nationaal belang van de groene ruimte