Kiezers begrijpen niks van kiesstelsel waterschappen

24 maart 2005

Kiezers begrijpen niks van kiesstelsel waterschappen

Natuurorganisaties pleiten bij staatssecretaris voor invoer lijstenstelsel

De Milieufederaties en stichting Natuur en Milieu roepen de staatssecretaris in een brief op om een lijstenstelsel in te voeren voor de Waterschapsverkiezingen. De organisaties zijn van mening dat er een lijstenstelsel moet komen samen met één landelijke verkiezingsdag en dat hiervoor de wet moet worden gewijzigd.

De verkiezingen voor de waterschappen hadden in veel gevallen een zeer laag opkomstpercentage. Dit komt volgens de organisaties mede doordat kiezers het kiesstelsel te onoverzichtelijk vinden. Ze begrijpen niks van de indeling in ingezetenen, gebouwd en ongebouwd en het kiezen van personen. Bovendien zijn de stembiljetten vaak onoverzichtelijk.

Tags: