Klimaatpetitie: regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak

19 augustus 2015

Klimaatpetitie: regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak

Mobilisation roept de Nederlandse regering op om niet in beroep te gaan in deKlimaatzaak, maar werk te maken van maatregelen tegen klimaatverandering. Deorganisatie is een Klimaatpetitie gestart om zo veel mogelijk Nederlanders te mobiliseren. Mobilisation wil dat de regering de eis van de rechter – 25 procent CO2-reductie in 2020 -uitvoert zonder tijd te verspillen aan procedures.

De Haagse rechtbank deed in juni uitspraak in de Klimaatzaak die door Urgenda en 900 mede-eisers was aangespannen tegen de Nederlandse Staat. De eisers vonden dat Nederland de plicht heeft om zijn burgers te beschermen tegen de gevaren van klimaatverandering, en daarom meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De rechter was het daarmee eens. Het vonnis van de rechtbank houdt in dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen al in2020 drastisch moet verminderen, tot 25 procent onder het niveau van 1990.

‘Het berusten in een geringere reductie is onrechtmatig’, aldus de rechtbank. Met de huidige inspanningen haalt Nederland in 2020 maximaal een reductie van 17 procent ten opzichte van 1990. Daarmee behoort het tot de Europese achterhoede.De regering heeft laten weten het vonnis te bestuderen en te overwegen om in beroep te gaan. De uiterste datum om beroep aan te tekenen is 24 september.

Mobilisation vindt dat nu actie vereist is en roept de regering daarom op om niet in beroep te gaan, maar juist de uitvoering van het Energieakkoord te versnellen. Dat betekent meer energiebesparing en meer bewezen duurzame vormen van energieopwekking, zoals wind, zon en getijdenenergie. De petitie vind je hier: www.klimaatpetitie.nl

Klimaatpetitie: regering, ga niet in beroep in Klimaatzaak