Kom naar de Natura 2000-informatieavonden

6 april 2009

Kom naar de Natura 2000-informatieavonden

Om de zeer gevarieerde en rijke natuur in Limburg te behouden, heeft de Provincie Limburg – in opdracht van de Europese Unie – het initiatief genomen het project Natura 2000 uit te werken. Voor vijftien gebieden in Limburg stelt de provincie concept-beheerplannen op. In april 2009 worden informatieavonden georganiseerd om belangstellenden te informeren over de inhoud van deze concept-beheerplannen. De Provincie Limburg werkt in overleg met direct betrokkenen, zoals beheerders, gebruikers, gemeenten, natuurorganisaties en waterschappen, de concept-beheerplannen uit. In deze plannen wordt aangegeven welke maatregelen nodig zijn om bescherming te bieden aan de vele natuurwaarden in onze provincie. Dienst Landelijk Gebied (DLG) organiseert in april op verzoek van de provincie een aantal informatieavonden. Overzicht data en locaties informatieavonden

Dinsdag 7 april:

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven/Sarsven & De Banen/ de Peelgebieden. Locatie: Restaurant Parc de IJzeren Man, IJzerenmanweg 4, Weert

Woensdag 8 april:

Sint Jansberg/ Maasduinen en Boschhuizerbergen/Zeldersche Driessen. Locatie: Gemeentehuis Venray, Raadhuisstraat 1, Venray

Dinsdag 14 april:

Geuldal/ Noorbeemden & HoogbosLocatie: Cafe Weustenraad, Eijkerstraat 10, Margraten

Woensdag 15 april:

Swalmdal/ Roerdal/ Meinweg/Abdij Lilbosch & voormalig klooster MariahoopLocatie: Zalencentrum De Velderie, Prins Bernhardtsraat 1, Roermond

Donderdag 16 april:

Sint Pietersberg & Jekerdal/Bemelerberg & SchiepersbergLocatie: Koninklijke harmoniezaal, Burgemeester Cortenstraat 7, Maastricht

Programma bijeenkomsten

  • 19.30-20.00 uur: Ontvangst met koffie/thee
  • 20.00-20.05 uur: Opening door de voorzitter
  • 20.05-20.40 uur: Presentatie Natura 2000 door Nico Buytendijk, projectleider DLG
  • 20.40-21.00 uur: Mogelijkheid tot het stellen van vragen (plenair)
  • 21.00-21.45 uur: Mogelijkheid tot stellen van vragen aan projectmedewerkers van DLG en Provincie Limburg
  • 21.45 uur: Afsluiting

Meer informatieKijk voor meer informatie over Natura 2000-gebieden in Limburg (en de rest van Nederland) op de projectwebsite van DLG: www.natura2000beheerplannen.nl

Voor vragen over de informatieavonden kunt u terecht bij Alma van Esch, Dienst Landelijk Gebied: a.van.esch@minlnv.nl, tel. 06 – 158 268 09

Kom naar de Natura 2000

 

Tags: