Kom naar het symposium windenergie op 12 december 2012!

3 december 2012

Kom naar het symposium windenergie op 12 december 2012!

De Milieufederatie Limburg organiseert op 12 december 2012 in Roermond een symposium over windenergie. Voor een toekomstbestendige energievoorziening in Limburg kan windenergie een kans of een bedreiging zijn. Provinciale Staten formuleren momenteel een nieuw windenergiebeleid voor het nieuwe Provinciaal omgevingsplan (POL). Daarover wil de Milieufederatie Limburg graag met je in debat.

Het symposium windenergie wordt gehouden in De Ursulakapel, Voogdijstraat 24, 6041 GD te Roermond. Vanaf het station Roermond is deze locatie in vijf minuten te voet te bereiken. Indien je met de auto komt, kun je het beste parkeren op het Wilhelminaplein.

Het programma ziet er als volgt uit:

18.30 – 19.00 uur inloop met koffie/thee en broodjes

19.00 – 19.10 uur inleiding door Jelle Vegt (Milieufederatie Limburg)
19.10 – 19.30 uur akoestiek en lawaaibeheersing door Hans Geleijns, windturbine-geluid deskundige en werkzaam bij LBP sight (500 windturbineprojecten en betrokken bij milieuwetgeving)

19.30 – 19.50 uur effecten windturbines op natuurwaarden door Sjoerd Dirksen, adjunct directeur Bureau Waardenburg
19.50 – 20.10 uur visuele hinder en inpassing in het landschap door Jeroen Verbeek, landschapsarchitect Bureau Verbeek

20.10 – 20.30 uur pauze

20.30 – 20.50 uur draagvlak/participatie door Jos Duindam van de Dorpsmolen Pingjum (Friesland)
20.50 – 21.45 uur (panel/zaal) discussie
21.45 – 22.30 uur borrel

In het discussiepanel nemen de sprekers en Pieter Caljé (voorzitter buurtraad oud Caberg, Maastricht) deel. De zaal kan actief meedoen en/of vragen stellen.

Aanmelden kan tot en met 10 december 2012!

Stuur een e-mail naar: sml@milieufederatielimburg.nl, onder vermelding: ‘windenergiesymposium 12-12-12’. Telefonisch aanmelden kan ook: tel. 0475 – 386410.Geef altijd aan met hoeveel personen je komt en of je een broodje komt mee-eten!

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Jos Hannen, tel. 0475 – 386420 of 06 – 31503670.

Kom naar het symposium windenergie op 12 december 2012!