Koninklijke Onderscheidingen voor voorlichtster en bestuurslid Milieufederatie Limburg

25 april 2014

Koninklijke Onderscheidingen voor voorlichtster en bestuurslid Milieufederatie Limburg

Vol trots feliciteert de Milieufederatie Limburg het echtpaar Els Derks-van der Wiel en Wim Derks uit Ulestraten. Zij ontvingen vanmorgen van burgemeester Hans Schmidt uit Meerssen in het kader van Lintjesdag beiden een Koninklijke Onderscheiding. Beiden zijn nauw betrokken bij onze stichting. Els als voorlichtster en Wim als bestuurslid. Deze onderscheidingen hebben ze zeker verdiend.

Wim Derks kreeg de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Wim is sinds 2007 bestuurslid van de Stichting Milieufederatie Limburg. Hij levert al jarenlang deskundige bijdragen in zaken als bescherming van natuur en landschap in Limburg.

Bovendien vervult en vervulde hij diverse (vrijwilligers)functies bij onder andere de Stichting Het Limburgs Landschap, bij het IVN Meerssen/Ulestraten. Daarvoor verzorgt Wim lezingen, is hij natuurgids en hij is zelfs auteur van artikelen voor verenigingsbladen en De natuurgids. Hij is bestuurslid van Milieudefensie, afdeling Meerssen en adviseur voor de gemeente Meerssen en de Bosgroep Limburg. Zijn vrouw Els is medeoprichtster en lid van Milieudefensie, afdeling Meerssen. Ze zijn beiden zeer actief om de standpunten van Milieudefensie op een opbouwende manier uit te dragen, zowel in woorden als in daden.

Els Derks-van der Wiel heeft de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau ontvangen. Zij is sinds 1990 voorlichtster bij de Stichting Milieufederatie Limburg. Zij verzorgt voor de Milieufederatie diverse voorlichtingen voor scholen en voor volwassenen. Ook zij zet zich nog verder in voor natuur en landschap in Limburg bij organisaties zoals de Stichting Het Limburgs Landschap en IVN Meerssen. Els is actief als natuurgids, jeugdgids en voorlichter. Verder coördineert en stimuleert ze natuurcursussen op scholen.

De Milieufederatie Limburg wenst hun beiden van harte proficiat met de onderscheidingen en dankt ze voor hun inzet voor de natuur en het landschap in Limburg én bij onze stichting.

Koninklijke Onderscheidingen voor voorlichtster en bestuurslid Milieufederatie Limburg