Kritische kanttekeningen bij ontwikkelingen intensieve veehouderij Peelregio

13 juli 2012

Kritische kanttekeningen bij ontwikkelingen intensieve veehouderij Peelregio

De Werkgroep Behoud de Peel (WbdP) is van mening dat de Provincie Limburg ammoniak-vergunningen verleent die in strijd zijn met de Europese regelgeving.Volgens WbdP houdt de provincie bij het verlenen van een vergunning vast aan de hoeveelheid uitstoot op het moment dat de Europese beschermingsplicht voor het gebied inging. Ook bij nieuwe vergunningen houdt de provincie vast aan die norm.

Maar volgens de werkgroep moet de norm naar beneden worden bijgesteld, als de uitstoot daalt. Door deze manier van vergunningverlening kan de ammoniakuitstoot bij veehouderijen na een eerdere daling weer gewoon stijgen, stelt Behoud de Peel.

Lees alles over het onderzoek van WbdP en de bevindingen van de Milieufederatie in onderstaand artikel dat onlangs verscheen in het tijdschrift Limburgs Milieu.

Naar aanleiding van jarenlang onderzoek door Werkgroep Behoud De Peel heeft de Milieufederatie Limburg relevante gegevens in haar databank ingevoerd om de stand van zaken in de intensieve veehouderij in de Peelregio beter in beeld te brengen. Hieruit blijkt dat deze vorm van landbouw een enorm stempel drukt op de leefomgeving. Verregaande maatregelen (zoals bijvoorbeeld een dier-standstill) zouden genomen moeten worden om het tij ten goede te doen keren.

Lees alles over het onderzoek van WbdP en de bevindingen van de Milieufederatie in onderstaand artikel dat onlangs verscheen in het tijdschrift Limburgs Milieu.

Kritische kanttekeningen bij ontwikkelingen intensieve veehouderij Peelregio