Kwaliteit grond- en oppervlaktewater in Limburg kan stukken beter

13 juli 2009

Kwaliteit grond- en oppervlaktewater in Limburg kan stukken beter

Uit een nieuw rapport van de Provincie Limburg met de nieuwste meetresultaten omtrent het grond- en oppervlaktewater blijkt dat de waterkwaliteit bij bijna 70 procent van de meetpunten niet voldoet. De Provincie erkent dat er op dit terrein nog veel dient te gebeuren.

In de afgelopen jaren is tevens de verdroging in de belangrijkste natte natuurgebieden in Limburg gemeten. Zo zijn er meetgegevens voorhanden van onder meer de Heidsche Peel, Mariapeel, Maasduinen, Weerterbos, Leudal en Hazelaarsbroek. Uit de meetresultaten blijkt dat de grondwaterkwantiteit – in een jaar met een gemiddelde neerslag – op circa 60 procent van de meetpunten voldoet aan de eisen. Dat betekent niet zonder meer dat de GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) gehaald is. Er volgt nog een nadere analyse van de gemeten resultaten. De grondwaterkwaliteit voldoet echter op veel punten nog niet. De Milieufederatie Limburg steunt de Provincie bij het voornemen om dit probleem aan te pakken.

en oppervlaktewater in Limburg kan stukken beter