Landbouw moet duurzaam zijn!

13 oktober 2010

Landbouw moet duurzaam zijn!

De Milieufederatie Limburg presenteert vandaag de nota ‘Landbouwvisie: op weg naar een duurzame landbouw in Limburg’. Speerpunt van het overheidsbeleid zou volgens de Milieufederatie moeten zijn dat er geen dieren meer bij komen (dieren standstill) en dat veehouderijen duurzaam moeten worden. Het onderwerp staat volop in de belangstelling, gezien de maatschappelijke discussies over megastallen, intensieve veehouderij en volksgezondheid.

De omslag in de landbouw is volgens de Milieufederatie noodzakelijk. Op basis van de problemen die de landbouw veroorzaakt, de gewenste ontwikkelingen en het tekort schietende overheidsbeleid, pleit zij voor maatregelen op gebied van milieu en klimaat, ruimte en landschap, natuur en volksgezondheid. Het belangrijkste speerpunt is dat er in geen geval méér dieren gehouden mogen worden in de provincie Limburg.

,,Het plafond is bereikt”, aldus Hans Heijnen, directeur van de Milieufederatie. ,,Ondanks de hedendaagse technische verbeteringen (zoals luchtwassers) is de landbouw nog verre van duurzaam. Het is toch te gek voor woorden dat de voer-mestkringloop een globale issue geworden is. Ons veevoer komt uit Zuid-Amerika; voor de verbouw van dit voer worden oerwouden gekapt. Het vlees wordt vervolgens weer geëxporteerd naar het buitenland. Wij worden opgescheept met de rotzooi, een overschot aan mest en ammoniak. Het wordt tijd dat daar eindelijk een einde aan komt.”

De Milieufederatie pleit voor verregaande maatregelen om een duurzame landbouw in Limburg mogelijk te maken. Met duurzame landbouw bedoelt zij een landbouw:

  • die bijdraagt aan een gezonde en mooie leefomgeving;
  • die geen bijdrage levert aan het klimaatprobleem;
  • die werkt met gesloten kringlopen, die geen schadelijke emissies uitstoot;
  • die het milieu en de natuur niet schaadt; én
  • die rekening houdt met dierenwelzijn.

Landbouwvisie: op weg naar een duurzame landbouw in Limburg

Landbouw moet duurzaam zijn!