Limburg steeds meer verlicht

21 december 2004

Limburg steeds meer verlicht

Natuur en Milieu en Milieufederaties starten campagne Laat het donker donker

Stichting Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties starten vandaag op de kortste dag van het jaar de campagne Laat het donker donker. Nederland wordt ’s nachts niet meer echt donker door lichtvervuiling van kassen, steden en wegen en daarom gaan de milieuorganisaties werken aan het terugbrengen van de nachtelijke duisternis.

Teveel licht kan hinder en ergernis veroorzaken bij mensen en schaadt de natuur. Belangrijkste onderdelen van de campagne zijn een grote conferentie op 19 januari volgend jaar, de website www.laathetdonkerdonker.nl, provinciale workshops, de Nacht van de Nacht en de presentatie van de lichtkaart van Nederland.

Op deze lichtkaart is per gemeente te zien hoeveel licht zij uitstraalt. Vijfhonderdtwee gemeenten werden in een tijdsbestek van minder dan tien jaar lichter en zeventig gemeenten werden donkerder.

De meest lichte gemeenten zijn te vinden in het Westland, waar veel kassen staan. Voerendaal, Stein en Simpelveld zijn de lichtste gemeenten van Limburg.

De donkerste gemeenten van Nederland zijn Vlieland, Schiermonnikoog en Ootmarsum. In Limburg zijn dat de gemeenten Meerlo-Wanssum, Gennep en Bergen.

Uit de lichtkaart, die gebaseerd is op de meest recente gegevens, blijkt dat gemeenten zoals Hengelo, Brunssum, Schinnen, Onderbanken en Westvoorne, minder licht zijn gaan uitstralen. De lichtkaart is opgesteld na analyse van satellietmetingen en na het verwerken van vele honderden opnames van elk gebied op aarde. Het uitstralend licht in een gebied van iets meer dan een vierkante kilometer is opgeteld en als getal weergegeven.

De milieuorganisaties zien duisternis als belangrijke oerkwaliteit van het landelijk gebied, net als stilte en ruimte. Zo wordt steeds duidelijker dat de biologische klok en kalender van dieren ontregeld raakt door teveel nachtelijk licht. Dit kan leiden tot uitputting en vermindering van overlevingskansen van dieren.

Met de campagne Laat het donker donker willen Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties mensen bewust maken van het bijzondere van donkere nachten en het belang ervan voor natuur en mens.

De organisaties gaan in de campagne werken aan concrete oplossingen om lichthinder tegen te gaan. Met een conferentie op 19 januari 2005, provinciale workshops voor (gemeente)bestuurders en –ambtenaren en een publiekscampagne in het najaar van 2005. De campagne wordt eind 2005 afgesloten met de landelijke Nacht van de Nacht, waarbij gemeenten en bedrijven worden opgeroepen mee te helpen om Nederland gedurende deze nacht weer donkerder te krijgen. Er worden overal in Nederland activiteiten georganiseerd om van de donkere nacht te genieten.

Uitnodigingen voor de conferentie Mooi licht, mooi donker op 19 januari zijn gratis aan te vragen bij de Milieufederatie Limburg (0475-386410)

Meer informatie: www.laathetdonkerdonker.nl

Tags: