Limburg stiller en schoner door coronamaatregelen

8 april 2020

Limburg stiller en schoner door coronamaatregelen

Ondanks de grote negatieve gevolgen van het coronavirus voor de gezondheid en de economie zijn er gelukkig ook nog enkele positieve effecten van de crisis.

Minder geluidsoverlast

Misschien is het je opgevallen dat het vrolijke gefluit van vogels deze lente veel beter hoorbaar is. Dit komt doordat het verkeerslawaai van auto’s, treinen en vliegtuigen flink is afgenomen sinds de coronamaatregelen van kracht zijn. Gemiddeld is het geluidsniveau in Nederland zo’n 3 decibel lager dan in januari.* Dat lijkt misschien niet veel, maar het betekent in de praktijk een halvering van het geluid. Op sommige plekken is de afname nog groter, bijvoorbeeld langs drukke verkeerswegen of in de buurt van een startbaan. In Limburg staan meetpunten onder meer in Beek en Meerssen (-3 decibel) en Beekdaelen en Brunssum (-2 decibel).

Schonere lucht

Niet alleen het geluidsniveau, maar ook de luchtvervuiling is afgenomen door de maatregelen om het virus te bestrijden. Volgens het KNMI zijn de concentraties vervuilende stoffen met 20 tot 60 procent gedaald. Het gaat vooral om koolstofdioxide en stikstofdioxide afkomstig van verkeer en industriële activiteit. Het KNMI baseert de gegevens op basis van satellietmetingen. Omdat de mate van luchtvervuiling wordt beïnvloed door veel factoren, waaronder de weersomstandigheden, hanteert het KNMI een ruime marge. Met de afname van stikstofdioxiden (NOx) is het stikstofprobleem overigens nog lang niet opgelost, aangezien de ammoniakuitstoot door de landbouw onverminderd doorgaat.

Duurzaam herstel

Behalve op natuur en milieu, heeft de coronacrisis ook invloed op de manier waarop we naar onze samenleving kijken. Zo blijkt uit recent onderzoek van I&O Research dat ruim zes op de tien Nederlanders de pandemie ervaren als een moment van bewustwording. Veel mensen zien de huidige crisis als een kans om onze samenleving en economie opnieuw in te richten. Tegelijkertijd is er aanzienlijk minder (media)aandacht voor de klimaatcrisis en wil het kabinet klimaatplannen uitstellen. Milieudefensie, de initiatiefnemer van het onderzoek, doet een oproep aan de politiek om na de coronacrisis een duurzaam herstel van de economie te stimuleren met zorg voor elkaar en de toekomst. Kijk voor meer informatie op de website van Milieudefensie.


* Volgens metingen Sensornet op verzoek van de Nederlandse Stichting Geluidshinder