LimburgLab 2012: Creatieve burgers zorgen zelf voor leefbaarheid

13 februari 2012

LimburgLab 2012: Creatieve burgers zorgen zelf voor leefbaarheid

Op zaterdag 3 maart 2012 wordt het eerste LimburgLab georganiseerd. Op deze dag staan kracht en zelfredzaamheid van burgers centraal. Met een afwisselend programma laat de organisatie zien dat Limburg bruist van creatieve initiatieven die onze provincie een stuk leefbaarder maken.

Zoektocht naar burgerkracht en zelfredzaamheid20 Limburgse organisaties hebben hun krachten gebundeld voor leefbare dorpen en wijken. Deafgelopen maanden is daaruit een afwisselend programma tot stand gekomen waarin ruimte is voornieuwe ideeën, goede voorbeeldprojecten, workshops, discussie, netwerken en een groteinformatiemarkt.

LimburgLab 2012 is daarmee een uniek platform voor inspiratie, informatie en educatie. We willen laten zien wat er allemaal mogelijk is als we zelf de handen uit de mouwen steken voor een leefbare samenleving. Met als rode draad de zoektocht naar de verbindende kracht en zelfredzaamheid van burgers.

De gemeente Peel en Maas, bakermat van het begrip zelfsturing, is gastheer voor dit unieke experiment. Ruim 20 provinciale organisaties LimburgLab 2012 maken we zichtbaar hoeveel kracht er in Limburg is en hoe die kracht nog beter ingezet kan worden voor een mooie toekomst van dorpen, wijken en buurten.

De organiserende partijen zijn: ZijActief Limburg, KNHM, IKL, Stg. de Pijler, Zonnebloem Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg, Huis voor de Sport, Verenigde Jeugdclubs Limburg, Bibliotheekhuis, ROVL, Proeftuin Zelfsturing, Milieufederatie Limburg, FAM Netwerk, SPEL, Fed. Dorpshuizen Heerlen, ARKA, Dienst Kerk en Samenleving, LLTB, KPJ, Vitaal Kapitaal Limburg.

Nieuwsgierig?

Meld je nu aan. Deelname is gratis.

Voor wie?

LimburgLab 2012 is een platform voor alle belanghebbenden van een leefbaar Limburg. Ontmoet er vrijwilligers uit dorpen en wijken, bestuursleden van lokale afdelingen, medewerkers en bestuurders van de deelnemende organisaties, professionals en beleidsmakers op het gebied van leefbaarheid en burgerkracht op gemeentelijk en provinciaal niveau.

Programma

09:30-10:00 Inloop met koffie en vlaai
10:00-10:45 Creatieve openingshandelingen
10:45-11:30 Start programma: workshops, discussies, netwerken, informatiemarkt
12:15-13:15 Lunch
13:15-14:15 Vervolg programma
14:15-14:30 Slotact

Praktische informatie

Datum en tijd: Zaterdag 3 maart 2012, 10:00-14:30 uur
Locatie: Gemeente Peel en Maas

Aanmelding

Aanmelden kan via het digitale formulier op www.vkkl.nl
Meer informatie: www.vkkl.nl
Contact: Alle Postmus (VKKL), tel. 077-3978503 of vkkl@synthese.nl

LimburgLab 2012: Creatieve burgers zorgen zelf voor leefbaarheid