Limburgs Derde Energielandschap

1 december 2017

Limburgs Derde Energielandschap

Op woensdagavond 15 november jl. organiseerde het Servicepunt Energie Lokaal Limburg (SELL) een bijeenkomst rondom het thema: Energielandschap en Participatie. De transitie van fossiele energie naar hernieuwbare energie heeft grote gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte. Immers, het ruimtelijk beslag van duurzaam opgewekte energie is vele malen groter dan van fossiele energie.

De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft een inschatting laten maken van het toekomstige ruimtebeslag door de verschillende energiebronnen. Na een korte inleiding door Hans Heijnen van de Natuur en Milieufederatie Limburg werd door Mirjam Bak, student HAS Hogeschool, de uitkomst van het onderzoek toegelicht. Dit werd zeer positief ontvangen. Haar presentatie en het onderzoek treft u hierbij aan:

Rapport + Presentatie

Vervolgens heeft prof. Dr. Albert Koers, voorzitter Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), geschetst hoe alle belanghebbenden in de nabije toekomst op zo democratisch mogelijke wijze betrokken kunnen en dienen te worden bij besluitvorming over de lokale en regionale energiemix. Dit deed hij aan de hand van de toolkit die hiertoe in opdracht van Economische Zaken is ontworpen. Ook zijn verhaal werd erg gewaardeerd en de presentatie treft u hierbij aan:

Presentatie

Limburgs Derde Energielandschap