Limburgs energielandschap 2050

7 februari 2019

Limburgs energielandschap 2050

In de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen loopt het debat over het concept-klimaatakkoord hoog op. Wij mengen ons graag in de discussie met een onderzoek waaruit blijkt dat Limburg in 2050 aan de eigen energievraag kan voldoen en dat dit niet ten koste hoeft te gaan van de kwaliteit van het Limburgse landschap.

Een landschap in transitie

Door de eeuwen heen heeft de energiewinning flinke sporen achtergelaten in het Limburgse landschap. Zo zijn oerbossen gekapt, veengebieden ontgonnen en kolenmijnen aangelegd om aan de alsmaar stijgende energievraag te voldoen. Inmiddels staat niet alleen het landschap, maar ook het klimaat onder druk door toename van de CO2-concentratie als gevolg van het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen. Om het tij te keren wordt de komende jaren steeds meer energie uit duurzame bronnen gewonnen, zoals wind, water, zon en biomassa. De windmolens en zonnepanelen die hiervoor nodig zijn nemen veel ruimte in beslag en veranderen opnieuw het aanzien van het landschap.

De juiste energiemix

De uitdaging voor de nabije toekomst is om de energiebehoefte zo duurzaam mogelijk in te vullen en tegelijkertijd de ruimtelijke impact van deze transitie zo klein mogelijk te houden. Uit onderzoek van de Natuur en Milieufederatie Limburg blijkt dat de potentie van hernieuwbare energiebronnen in Limburg voldoende is om in 2050 volledig aan de eigen energievraag te voldoen. Met de juiste energiemix hoeft dit bovendien niet ten koste te gaan van de kwaliteit van het Limburgse landschap.

Benieuwd naar de samenstelling van de toekomstige energiemix?

Download Limburgs energielandschap 2050

 

Limburgs energielandschap 2050
Limburgs energielandschap 2050
Tags: