Limburgse dorpen en wijken zoeken elkaar op in LimburgLab op 12 april

14 februari 2014

Limburgse dorpen en wijken zoeken elkaar op in LimburgLab op 12 april

LimburgLab, het netwerk van 14 maatschappelijke organisaties zet op zaterdag 12 april 2014 weer de leefbaarheid van de wijken en dorpen op de agenda. Dat gebeurt in de Innofabriek in Reuver, in de gemeente Beesel. In een bruisend programma gaan we onze kennis, ervaring en netwerken met een brede groep betrokkenen en belangstellenden delen. Nieuwsgierig? Meld u snel aan!

Limburg verandert. Dat heeft invloed op de leefomgeving. Denk daarbij aan de afname van de bevolking, vergrijzing, veranderingen in de zorg en de economie. Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van samenwerken. Tussen burgers onderling. Tussen gemeenten, maatschappelijke instellingen, verenigingen en het bedrijfsleven. Samen staan we voor de vraag hoe we Limburg sociaal en vitaal kunnen houden.

Twee jaar geleden gingen we met het eerste LimburgLab van start in de gemeente Peel en Maas. Hier ontdekten meer dan 300 deelnemers dat we samen veel synergie en maatschappelijke winst kunnen genereren. Des te meer wanneer niet zo voor de hand liggende partijen zich buigen over de diverse aspecten om de leefbaarheid te verbeteren. De aangereikte draad is toen met veel enthousiasme door de aanwezigen opgepakt. Dit proces – de match tussen het delen van de kennis en de ervaring en die verder tot ontwikkeling brengen (R&D: Research en Develop) – zetten we op 12 april voort. De partners van LimburgLab zijn er van overtuigd dat het zinvol is om regelmatig met een andere bril naar een probleem te kijken. Dat levert immers verrassend nieuwe initiatieven, ideeën en resultaten op. Er komen zelfs nieuwe allianties uit voort. In een aantal thema/laboratoria onderzoeken we met u hoe we de leefbaarheid, de gezondheid, het welzijn van een wijk of dorp kunnen verbeteren.

Op 12 april gaan we in Reuver verder met het LimburgLab. We doen dat door met maatschappelijke partners te experimenteren met vragen en initiatieven uit dorpen en wijken. Zo leggen Spirato en ZijActief Limburg de vraag voor hoe je zorgt voor “een gemeenschapshuis van de toekomst”. Hoe organiseer je dat een divers samengestelde buurt of wijk (met jong en oud, autochtoon en allochtoon, nieuwkomers en oudgesettelden) elkaar blijven vinden en kennen? Hoe ga je als wijk om met mensen met psychische problemen?

De Milieufederatie Limburg organiseert samen met het VKKL (Vereniging Kleine Kernen Limburg) een lab waarin de energie coöperatie GLOEI laat zien hoe ingewikkeld het is om duurzaamheidsinitiatieven van de grond te krijgen en wat er voor nodig is om dit wel te realiseren. Maar ook het hergebruik van de kerk of het werven van vrijwilligers zijn thema’s waar verschillende organisaties zich over buigen en waarover een lab wordt georganiseerd. Aan de hand van concrete vragen en initiatieven werken we de aanwezige kennis en inzichten met onze netwerken verder uit. Uw inbreng uit de dorpen en stadswijken is daarbij van elementair belang. Burgerkracht en vertrouwen organiseer je namelijk mét en vanuit mensen die het beste uit zichzelf willen geven. Inmiddels hebben we geleerd dat we met kleine slimme sociale investeringen ook veel kunnen bereiken. Van en met elkaar. Samen!

We heten dan ook graag alle mensen en organisaties die deel willen nemen aan het platform en de manifestatie LimburgLab van harte welkom. Inschrijven op een van de themalabs kan via het inschrijfformulier op www.limburglab.nl

Hier is meer informatie te vinden over de thema-labs, de deelnemende organisaties en de uitwisselingprogramma’s. Reageer snel. Immers, vol is vol. De dag start om 9.30 uur en duurt tot 15.00 uur waarna er een gezellige borrel zal zijn en men de ervaringen onderling kan uitwisselen.
We begroeten u graag op 12 april 2014 in de Innofabriek in Reuver.

 Limburgse dorpen en wijken zoeken elkaar op in LimburgLab op 12 april