Limburgse natuur verdroogt

26 november 2004

Limburgse natuur verdroogt

Milieufederatie roept provincie op om extra maatregelen te nemen

Verdroging vormt een acuut probleem in veel natuurterreinen. De overheid heeft als doelstelling dat in 2010 40% van de natuurgebieden niet meer verdroogd zal zijn. De uitvoering van het beleid stagneert op dit moment. Oorzaak hiervoor is voornamelijk draagvlak en bestuurlijke prioriteit en niet zozeer de kosten.

De Milieufederatie vindt dat het er nu op aan komt. Alleen concrete projecten helpen om de verdroging te bestrijden. Ze hoopt dat de provincie de verdroging van de natuur met een actieve houding en maatregelen tegemoet wil treden.

Tags: