Limburgse Waterschapsverkiezingen

19 februari 2004

Limburgse Waterschapsverkiezingen

Presentatie kandidaten door gezamenlijke groene organisaties

“Kies voor natuur in uw Waterschapsbestuur”.

De waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei vervullen een belangrijke rol in het waterbeheer in Limburg. Zij zorgen voor de afvoer van overtollig water, maar ook voor meer natuurlijk ingerichte beken en het tegengaan van verdroging en erosie.

Daarnaast hebben zij de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Schoon water is onmisbaar voor een gezond natuurlijk milieu.

In mei 2004 kunt u de nieuwe besturen van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei kiezen. Gelet op het werk dat de waterschappen doen is het van groot belang dat in de besturen een groen geluid zal klinken.

Daarom komen de gezamenlijke groene organisaties met hun eigen kandidaten voor de waterschapsverkiezingen.

Het zijn personen die actief zijn in lokale of provinciale natuur- en milieu-organisaties.

De kandidaten voor Peel en Maasvalei respectievelijke Roer en Overmaas zijn:

WATERSCHAP PEEL EN MAASVALLEI

District 1 Maasterras (Venlo)
Ingezetenen: Ir. Hans Heijnen (Swalmen)

Gebouwd : Peter Freij (Venlo)

District 1 Maasduinen
Gebouwd : Gert Verrijdt (Afferden

District 2 Venray
Ingezetenen: Sjraar Roelofs (Maasbree)

Gebouwd :Frits van Aarssen (Venlo)

District 3 Weert
Ingezetenen: Dr. Otto Plantema (Nederweert)
Gebouwd :Jan Kluskens (Nederweert)

WATERSCHAP ROER EN OVERMAAS
District 1. Roerstreek
Ingezetenen: Liesbeth van Soest (Melick)

District 1. Westelijke Mijnstreek
Ingezetenen : Mr. Hein Kerkhoffs (Schinnen)
Gebouwd : Harrie Caanen (Grevenbicht)

District 2. Parkstad
Ingezetenen: Aart Resoort (Munstergeleen)
Gebouwd: Drs. Stef Keulen (Hulsberg)

District 2. Heuvelland
Ingezetenen: Karien Kienhuis (Margraten)
Gebouwd: Wiepke van de Vliet (Meerssen)

De groene kandidaten worden ondersteund door onderstaande organisaties:

– IVN Consulentschap Limburg
– NHGL Natuurhistorisch Genootschap Limburg
– LL Limburgs Landschap
– IKL Instandhouding Kleine Landschapselementen
– ML Milieufederatie Limburg
– NM Natuurmonumenten
– VM Visstandverbetering Maas
– ANWB Algemene Nederlandse Wielrijders Bond

Voor meer informatie
Milieufederatie Limburg, telefoon 0475-386410

Tags: