Lobby Samenwerkingsverband richting Eerste Kamer

17 februari 2005

Lobby Samenwerkingsverband richting Eerste Kamer

Informatie over valkuilen Arbitrageverdrag IJzeren Rijn moet goedkeuring voorkomen

Het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn Midden-Limburg, waarin ook de Milieufederatie vertegenwoordigd is, heeft een brief gestuurd aan de Eerste Kamer. In deze brief worden de valkuilen van het Arbitrageverdrag uiteengezet. Deze zijn geformuleerd door professor Backes van de Universiteit van Utrecht.

In het Arbitrageverdrag wordt het recht van België op reactivering van het historisch tracé erkend. Met het goedkeuren van het Arbitrageverdrag krijgt België het eeuwige recht op reactivering van het historische tracé van de IJzeren Rijn, zonder omleiding rond Roermond.

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin een omleiding om Roermond, een ondertunneling van het Meinweg gebied en geluidwerende voorzieningen in Weert worden geëist. De Belgische regering lijkt echter niet verplicht deze motie uit te voeren.
Het Samenwerkingsverband wil de Eerste Kamer adviseren om het gedeelte waarin het recht van België op reactivering erkend wordt, weg te laten uit het Arbitrageverdrag.

.

Tags: