Loop warm voor de natuur!

14 februari 2011

Loop warm voor de natuur!

In het kader van de landelijke actie Hart voor Natuur worden deze week vijf wandelingen georganiseerd in heel Limburg. De eerste wandeling start om 10.00 uur in Gennep op 15 februari. Aansluitend aan de laatste wandeling van de Estafetteloop op zaterdag 19 februari vindt de aanbieding van het Appèl van Maastricht plaats, gevolgd door een politiek debat onder leiding van Jan de Koning (L1).

De voorgestelde bezuinigingen van meer dan 40% door kabinet Rutte zijn een kaalslag voor de natuur in Limburg en de rest van Nederland. Bovendien wil het kabinet tal van bijna gerealiseerde plannen stopzetten, zoals de aanleg van recreatiegebieden rond steden en verbindingen voor dieren tussen natuurgebieden. Hart voor Natuur vindt het zonde om dit jarenlang opgebouwde kapitaal weg te gooien en komt in actie!

De acties bestaan uit:

  • Estafette ‘Loop warm voor de natuur’ bestaande uit vijf wandelingen op verschillende locaties tussen 15 en 19 februari (Gennep, Venlo, Vlodrop, Nieuwstadt/Sittard, Meerssen/Maastricht)
  • Aanbieden van het Appèl van Maastricht aan provinciale politici en bestuurders (ondertekend door Limburgse natuur- en milieuorganisaties en tal van andere overheden en maatschappelijke organisaties)
  • Debat met provinciale politici (in het kader van de Statenverkiezingen in maart)

Alle acties en laatste nieuws vind je op de website Hart Voor Natuur. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Bart Cobben (Milieufederatie Limburg).

Hart voor Natuur is een coalitie van bijna 30 natuur- en milieuorganisaties. Zij zetten zich in voor de toekomst van natuur en landschap in Nederland.

Appèl van Maastricht (Hart voor Natuur)

Loop warm voor de natuur!