Lot landschap ligt in handen van provincie

2 juli 2008

Lot landschap ligt in handen van provincie

Op 1 juli is de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (nWRO) in werking getreden. De provincie krijgt met deze nieuwe wet betere juridische mogelijkheden om ervoor te zorgen dat natuur en landschap worden beschermd. Gebruikt ze deze mogelijkheden echter niet, dan is een verdere verrommeling van ons landschap onafwendbaar, aldus De Provinciale Milieufederaties. Een van de gevolgen van de nieuwe wet is dat de bestemmingsplannen niet meer automatisch door de provincie aan het streekplan (in de nWRO 'structuurvisie' genoemd) worden getoetst. Daarvoor in de plaats krijgt de provincie uitgebreide wettelijke mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de provinciale doelen in de bestemmingsplannen worden meegenomen. In de structuurvisie geeft de provincie bovendien aan wat zij belangrijk vindt en wat niet. Dit heet ’het provinciaal belang’. Een belangrijk provinciaal belang is bijvoorbeeld de afstemming tussen gemeenten over het aantal te bouwen bedrijventerreinen en woningen. SpelregelsOm te voorkomen dat ons land dichtslibt, zijn spelregels nodig die door de provincie moeten worden gemaakt. Gemeenten kunnen niet meer alleen op hun eigen eilandje regeren, maar zullen samen met andere ‘eilanden’ tot oplossingen en afspraken moeten komen. De provincie moet daarbij de bovengemeentelijke belangen behartigen. De nieuwe wet biedt hiervoor voldoende mogelijkheden. Voorwaarde is dat de provincie alle beschikbare middelen inzet en de provinciale belangen duidelijk benoemt. Geeft de provincie geen spelregels, dan kunnen gemeenten het machtsvacuüm gaan opvullen met alle gevolgen van dien voor landschap en natuur. De Provinciale Milieufederaties maken zich daarom zorgen over de implementatie van de wet. Ze staan positief tegenover de komst van nWRO, maar willen dat de provincies zo snel mogelijk hun belangen benoemen. Als de provincies dit niet vlot genoeg regelen, kunnen er in de tussentijd allerlei ongewenste bouwplannen en aantastingen van het landschap plaatsvinden zonder dat de provincie daar later iets aan kan doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwde onlangs nog dat veel provincies nog niet zover zijn. Provincies zouden hun oude streekplannen goed en snel moeten vertalen in provinciale belangen en deze vastleggen in een provinciale verordening. SymposiumEind dit jaar organiseren de Provinciale Milieufederaties een groot WRO-symposium voor provincies en gemeenten, waarin de kwaliteit van natuur en landschap tegen het licht van de nieuwe wet gehouden wordt.

Tags: