Maak uw wensen voor natuur kenbaar aan fracties

5 april 2005

Maak uw wensen voor natuur kenbaar aan fracties

Milieufederatie roept groene organisaties op tot samenwerking rond gemeenteraadverkiezingen

Op 8 maart 2006 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. De lokale partijen treffen nu al de eerste voorbereidingen en gaan binnenkort aan de slag om de verkiezingsprogramma’s te schrijven. Voor de Milieufederatie Limburg hét moment om in actie te komen, want steeds meer beslissingen over natuur en milieu worden op gemeentelijk niveau genomen. Graag wil de Milieufederatie Limburg met de lokale natuur- en milieuorganisaties samenwerken om de lokale ambitie op het gebied van natuur en milieu zo hoog mogelijk te maken.

In juni 2005 wordt in alle Limburgse gemeenten een 10 puntenlijst met natuur- en milieu items aangeboden aan raadsfracties, die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. De Milieufederatie roept alle groene organisaties op om voor 30 april a.s. hun wensen voor natuur en milieu kenbaar te maken en te reageren op een concept verlanglijst.

Tags: