Maastrichtse winkeliers besparen op energie

19 februari 2013

Maastrichtse winkeliers besparen op energie

Het project ‘Energie besparen in Detail’ gaat dinsdag 26 februari van start. Dan vindt speciaal voor Maastrichtse winkeliers vanaf 18.00 uur een informatieavond plaats in de Selexyz Dominicanen in Maastricht. Hier krijgen de winkeliers tekst en uitleg over hoe ze fors kunnen besparen op hun energierekeningen en welke bijdrage zij daarmee leveren aan een beter milieu.

Er worden praktijkvoorbeelden gegeven, ook wordt er apparatuur gedemonstreerd. Ondernemers kunnen tevens hun ervaringen met energiezuinige verlichting en -luchtgordijnen met elkaar delen. Wie wil, kan meteen intekenen voor een oriënterend gesprek over de energiebesparingsmogelijkheden. Als die er zijn, wordt er een scan gemaakt om de situatie en alle mogelijkheden in kaart te brengen, gevolgd door een advies en een concreet aanbod.

Maastrichtse winkeliers kunnen jaarlijks fors op hun energierekening besparen bij deelname aan het project. Onderzoek door de Milieufederatie wijst uit dat in veel gevallen met een beperkte investering jaarlijks al honderden euro’s te besparen zijn.

Traditionele gloeilampen en halogeenverlichting geven meer warmte af dan dat ze licht geven. Dat levert onnodig energieverlies op, want verwarmen met elektriciteit is ruim twee maal zo duur als verwarmen met gas. Bovendien leidt dit tot extra koelbehoefte in de zomer. Bij vervanging van deze lampen of het toepassen van schakelingen waarbij lampen niet onnodig branden, zijn de rendementen op investeringen hoog.

Terugverdientijden van enkele maanden tot minder dan drie jaar zijn eerder regel dan uitzondering. Dat ook winkelentrees worden meegenomen heeft te maken met het feit dat onder meer uit onderzoek in Eindhoven en in Amsterdam is gebleken dat bij ten minste 60 procent van de winkelentrees onnodig veel warmte verloren gaat. In veel gevallen is dit met simpele maatregelen goed te verhelpen.

Het project ‘Energie besparen in Detail’ is tot stand gekomen binnen een uniek samenwerkings-verband van de twee grootste winkeliersverenigingen in Maastricht – VOC Maastricht en Ondernemers Initiatief Wyck – en de Milieufederatie Limburg. Het project wordt gesteund door het Centrummanagement Maastricht, de gemeente Maastricht en de Kamer van Koophandel Limburg. Die laatste twee dragen ook financieel bij. Aan het project wordt meegewerkt door de erkende lichtexperts van NetherLed BV, de in het winkelbedrijf gespecialiseerde installateur Kersten Retail en LSA Frico BV, producent van onder meer luchtgordijnen.

Winkeliers die zich willen aanmelden kunnen dit doen door een mailtje te sturen naar: j.vegt(at)milieufederatielimburg.nl.

Maastrichtse winkeliers besparen op energie