Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prijs

3 december 2003

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prijs

Autoschadebedrijf Peter Brouwers wint Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prijs.

Beste heer Brouwers,

Namens de projectgroep van de Duurzaam Ondernemen Prijs Limburg wil ik u van harte feliciteren met het behalen van de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Prijs van de provincie Limburg.

U en uw medewerkers slepen de ene na de andere prijs in de wacht. Dat is een knappe prestatie die naar onze mening ook recht doet aan uw inspanningen om uw bedrijf op een milieuvriendelijke en sociale wijze te “runnen”.

Wij zijn ervan overtuigd dat u uw kijk op maatschappelijk verantwoord ondernemen verder zult uitdragen in uw bedrijf en zeker ook bij uw branchegenoten. Wij wensen u daarbij veel succes.

Met vriendelijke groeten,
namens de projectgroep,

Sandra Akkermans

Milieufederatie Limburg

Tags: