Maatschappelijke discussie over de ENCI

26 april 2004

Maatschappelijke discussie over de ENCI

De Provincie Limburg organiseert een maatschappelijke discussie over de ENCI

Alle geïnteresseerde burgers en organisaties worden door de Provincie Limburg uitgenodigd om mee te discussiëren over de toekomstige ontwikkelingen van de ENCI.

Ook de Milieufederatie Limburg zal meediscussiëren over de toekomstige ontwikkelingen van de ENCI in Maastricht. Wij vinden dat de activiteiten van de ENCI in Maastricht moeten worden afgebouwd. Ons standpunt zal tijdens de maatschappelijke discussie verder worden toegelicht.

WIJ ROEPEN IEDEREEN DIE ZICH BETROKKEN VOELT BIJ DE LEEFBAARHEID VAN MAASTRICHT EN HART HEEFT VOOR NATUUR- EN MILIEUWAARDEN OP OM DEEL TE NEMEN AAN DE MAATSCHAPPELIJK DISCUSSIE.

Op vrijdag 7 mei en op maandag 24 mei vindt van 18.00 uur tot 22.00 uur in Fort St. Pieter de discussie plaats. De zaal is vanaf 17.30 uur geopend en eenieder wordt ontvangen met koffie en een broodje. In verband met de organisatie verzoekt de provincie zich aan te melden voor 4 mei a.s. Dit kan bij het secretariaat van Milieu- en Waterbeleid, telefoonnummer 043 – 389 7676 of per e-mail: cjm.muris@prvlimburg.nl.

De eerste avond (7 mei) staat in het teken van het uitwisselen van informatie. De Provincie Limburg zal onder andere toelichten welke vergunningen aan ENCI zijn verleend en welke rechten daaraan in de toekomst kunnen worden ontleend.

De tweede avond (24 mei) wordt het debat over de toekomstige ontwikkelingen van ENCI gevoerd.

De bijeenkomsten hebben als doel standpunten en argumenten van burgers en organisaties in beeld te brengen en uit te wisselen. De gespreksleider is Victor de Deconinck, tv-presentator.

ENCI heeft aangegeven dat in de eerste week van mei de Milieu Effecten Rapportage (MER) diepe winning ENCI beschikbaar komt. ENCI zal de MER op internet plaatsen op www.encimaastricht.nl.

De formele inspraak in het kader van de MER procedure zal op een later tijdstip aanvangen.

Voor aanvullende vragen wordt verwezen naar José van Aaken van de Provincie Limburg, telefoonnummer 043 – 389 7629.

Tags: