Manifestatie We zijn het megazat op 17 maart in Amsterdam

6 maart 2012

Manifestatie We zijn het megazat op 17 maart in Amsterdam

Op zaterdag 17 maart 2012 vindt op de Dam in Amsterdam vanaf 12.00 uur een grote manifestatie plaats tegen megastallen, intensieve veehouderij en afbraak van natuur én milieu. Maar ook vanwege de effecten op de volksgezondheid en de respectloze omgang met dieren.

Een soortgelijke manifestatie heeft begin dit jaar 23.000 mensen op de been gebracht in Berlijn. Dit inspireerde een paar bezorgde burgers ook zo’n manifestatie in Amsterdam te organiseren. De deelnemers willen een milieuvriendelijke, grondgebonden veehouderij, betere leefomstandigheden voor dieren in de veehouderij, bescherming van natuur, een schoon leefmilieu en openheid naar de burgers. Meer informatie vind je op de website: www.wezijnhetmegazat.nl

Manifestatie We zijn het megazat op 17 maart in Amsterdam