Meer milieuklachten in 2005

30 maart 2006

Meer milieuklachten in 2005

Milieufederatie hoopt dat bedrijven actief aan de slag gaan om overlast voor omwonenden te beperken

In 2005 is het aantal klachten (1676), dat bij de milieuklachtentelefoon van de Provincie Limburg is binnengekomen, gestegen ten opzichte van 2004 (1235). Deze toename is vooral te wijten aan de forse stijging van het aantal klachten over Componenta (voormalige Globe) in Hoensbroek.

De meldingen die bij de milieuklachtentelefoon zijn binnengekomen, hadden voornamelijk betrekking op stank-, geluid- en stofoverlast van diverse bedrijven in Limburg. Een aantal van onderstaande bedrijven zijn al bekend bij de Milieufederatie, omdat omwonenden de hulp van de federatie inriepen bij de aanpak van de milieuproblemen.

De Limburgse Milieufederatie en de omwonenden hopen dat bedrijven actief aan de slag gaan om de overlast voor de omgeving te beperken.

Onderstaande bedrijven behoorden in 2005 tot de klachten top 10:
1 Componenta, Heerlen/Hoensbroek
2 Enci, Maastricht
3 Hodzelmans, Kerkrade
4 Ankersmit, Maastricht
5 Rubber Recource, Maastricht
6 Walkro, Meerlo-Wanssum
7 Sappi, Maastricht
8 Peeters Holding, Maastricht
9 MGG, Tegelen
10 Nuon Power, Haelen

Tags: