Meer zware vrachtvliegtuigen op vliegveld Maastricht dan eerder gemeld

20 februari 2017

Meer zware vrachtvliegtuigen op vliegveld Maastricht dan eerder gemeld

De luchthaven Maastricht Aachen Airport (MAA) en de provincie Limburg willen dat de start- en landingsbaan op het vliegveld in Beek in het vervolg over de volledige lengte gebruikt mag worden. Hierdoor kunnen grotere en zwaarder beladen vrachtvliegtuigen in de toekomst gebruik gaan maken van de luchthaven.

De toename van het aantal vluchten met zware toestellen blijkt veel groter te zijn dan eerder gemeld. Volgens de Natuur en Milieufederatie Limburg en anderen is sprake van (bewust?) verkeerde informatie en moet de hele procedure opnieuw.

In juni vorig jaar zijn er voor direct omwonenden van de luchthaven in Meerssen en Beek een tweetal informatieavonden gehouden over het nieuwe Luchthavenbesluit, dat verlenging van de baan mogelijk maakt. In tegenstelling tot wat daar werd vermeld, neemt het aantal vliegbewegingen met groot verkeer echter niet toe met 12 per dag, maar met 28 vliegbewegingen per dag. Meer dan een verdubbeling dus. Volgens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA¹ zal dit leiden tot meer nadelige gevolgen voor milieu en gezondheid in de omgeving van de luchthaven. In een brief aan de Staatssecretaris mevrouw Dijksma verzoekt de Alliantie dan ook om de procedure stil te leggen totdat er een nieuw advies is uitgebracht op basis van de juiste gegevens. Ook moeten de omwonenden van de luchthaven worden geïnformeerd over de werkelijke groei van het aantal vliegbewegingen en moeten ze in staat worden gesteld om opnieuw zienswijzen in te dienen.

meer zware vrachtvliegtuigen op vliegveld Maastricht dan eerder gemeld