Meldpunt en petitie misdrijjven wilde fauna

16 maart 2015

Meldpunt en petitie misdrijjven wilde fauna

Vernielde dassenburchten, geschoten buizerds, vergiftigde vossen, omgezaagde nestbomen, stroperijen van vissen en zangvogels. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van misdrijven tegen in het wild levende dieren. Uit heel Nederland komen voorbeelden binnen dat dieren moedwillig gedood of gevangen worden of dat hun nesten vernield worden. Hoe vaak het voorkomt weten we echter nog niet. Daarom is er nu een meldpunt hiervoor. Tevens is een petitie gestart voor meer aandacht voor dit thema in de Tweede Kamer.

Om het probleem aan te kaarten zijn harde gegevens nodig die aantonen waar en hoe vaak misstanden plaatsvinden. Het meldpunt doet een oproep aan alle natuurliefhebbers om ogen en oren open te houden in het veld en (vermoedelijke) misdrijven door te geven via het meldpunt vervolging wilde fauna. Alle meldingen komen direct binnen bij politie of buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Regelmatig krijgen handhavers in het veld meldingen dat wilde dieren gedood, verwond of gevangen zijn. Toch weet niemand exact hoe vaak deze misdrijven voorkomen in Nederland. Dit komt deels omdat daders hun illegale activiteiten goed weten te verbergen en deels omdat misdaad tegen wilde dieren vaak lastig te herkennen is. ‘Met de campagne Wildlife Crime willen we hier verandering in brengen en van de geruchten harde cijfers maken. Zolang de omvang van het probleem niet duidelijk is, zal er ook niets veranderen aan het beleid’, aldus projectleider Arnoud de Vries.

Flora en Faunawet

Het meldpunt is uitsluitend bedoeld voor in het wild levende dieren die vallen onder de Flora en Faunawet. Denk aan dieren als de buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek, en zangvogels zoals putters, sijsjes en vinken. Via het meldpunt kunnen alle vermoedelijke gevallen van misdaad tegen wilde fauna worden gemeld. Wanneer er echter sprake is van gif of een vergiftigd dier, meld dit dan ook telefonisch bij de politie, tel. 0900-8844. Dit in verband met de veiligheid van mens en (huis)dier.

Met de meldingen wordt in kaart gebracht waar de meeste misstanden plaatsvinden, welke dieren slachtoffer zijn en hoe vaak een misdrijf plaatsvindt. Met die gegevens wordt het probleem aan de kaak gesteld. Het meldpunt is gekoppeld aan het BOA registratiesysteem. Iedere melding is hierdoor direct inzichtelijk voor politie en bevoegde handhaver.

Petitie

Op de website van het meldpunt vind je ook een petitie. Doel is 10.000 handtekeningen te verzamelen die op dierendag 4 oktober worden aangeboden aan leden van de Tweede Kamer. Dit om aan te geven dat er meer aandacht moet komen voor wildlife crime! Teken je ook?

Partners

Het meldpunt is onderdeel van de campagne Wildlife Crime en is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties. De Campagne wordt ondersteund door Staatsbosbeheer, KNJV, Vogelbescherming, Prins Bernard Cultuurfonds en provincies. Het meldpunt vind je

Meldpunt en petitie misdrijven wilde fauna