Meldpunt Lichtuitstoot Glastuinbouw van start

4 maart 2005

Meldpunt Lichtuitstoot Glastuinbouw van start

Milieufederatie roept inwoners van Limburg op om melding te maken van onwettige kasverlichting

Stichting Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties starten vandaag het Meldpunt Lichtuitstoot Glastuinbouw. Bij dat meldpunt op de website www.laathetdonkerdonker.nl kunnen mensen in de maand maart melding maken van onwettige kasverlichting. Die verlichting levert onnodige hinder op voor omwonenden en natuur.

Vanaf 1 april moeten kastelers die belichten tussen zonsondergang en zonsopkomst zijgevelaf-scherming hebben geïnstalleerd en gebruiken. Deze afscherming moet de lichtuitstraling de eerste tien meter vanaf de kas met minstens 95 procent verminderen. De telers hebben dankzij een over-gangsregeling drie jaar tijd gehad om de zijgevelafscherming te installeren.

De milieuorganisaties vragen met deze actie aandacht voor de naleving van wet- en regelgeving in de glastuinbouw. “Nog te veel telers houden zich daar voor wat betreft belichting niet goed aan”, stelt Gijs Kuneman, teammanager Natuur en Landbouw bij Natuur en Milieu.

De afgelopen jaren zijn de meeste tuinders in Nederland begonnen met sterke verlichting in de kassen. Dit betekent veel hinder voor de omgeving en overmatig energiegebruik. Vorig jaar oktober maakte Natuur en Milieu met LTO-vakgroep Glastuinbouw afspraken om de overlast van belich-ting door de glastuinbouw te verminderen. Onderdeel van de gezamenlijke afspraken is dat om te beginnen bestaande wet- en regelgeving worden nageleefd en dat beide partijen zich daarvoor zullen inzetten. Uiteindelijk moeten de afspraken er toe leiden dat over drie jaar de lichtuitstoot van alle kassen in principe met minimaal 85 procent is afgenomen.

Op donderdag 31 maart wordt de meldingen symbolisch en vertrouwelijk aangeboden aan de ge-meente waar de meeste meldingen zijn binnengekomen. Aan die en alle andere gemeenten zal worden verzocht wetsovertredingen te gaan handhaven.

Het Meldpunt is onderdeel van de campagne Laat het donker donker die de milieuorganisaties eind 2004 zijn gestart. In het kader van die campagne worden tot eind dit jaar verschillende activiteiten georganiseerd om meer aandacht en draagvlak te krijgen voor behoud en verbetering van duister-nis en het tegengaan van lichthinder.

Het Meldpunt en meer informatie is terug te vinden op www.laathetdonkerdonker.nl/meldpunt

Tags: