Meldpunt Zuinig op ruimte geopend

6 december 2006

Meldpunt Zuinig op ruimte geopend

Buitenring Parkstad voorbeeld van ruimteverspilling.

Woensdag 6 december is het Nationaal Meldpunt ‘Zuinig op ruimte’ (www.zuinigopruimte.nl) geopend. Met dit initiatief vragen Stichting Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties aandacht voor het verrommelen en dichtslibben van de open ruimte in Nederland. Iedereen kan op dit meldpunt voorbeelden doorgeven van ruimteverspilling. Al deze meldingen worden in maart gebundeld en aangeboden aan de verantwoordelijke overheden.

De Limburgse lancering van ‘Zuinig op ruimte’ vond plaats in Amstenrade, één van de plaatsen waar de Buitenring Parkstad gepland is. De Milieufederatie Limburg, bewonersgroepen en lokale natuur- en milieuorganisaties vinden de aanleg van de Buitenring Parkstad onnodig en ongewenst. De 2×2-baans autosnelweg komt door het meest dichtbevolkte gebied van Zuid-Limburg te lopen, door de schaarse open ruimte. Gezien de afname van de bevolking en daaraan gekoppeld de mobiliteit in Limburg, is een weg van dergelijke omvang niet nodig. Daarom heeft de Milieufederatie Limburg de Buitenring Parkstad aan het Meldpunt ‘Zuinig op ruimte’ doorgegeven als voorbeeld van ruimteverspilling.

Stichting Natuur en Milieu en de Milieufederaties hebben in het kader van de campagne ‘Zuinig op ruimte’ samen met NIROV in kaart gebracht hoe groot per provincie de vraag naar bedrijventerreinen tot 2020 is, hoeveel ruimte er nog beschikbaar is op de bestaande terreinen en hoeveel plannen er liggen bij de verschillende gemeenten voor nieuwe terreinen. Uit die inventarisatie blijkt dat de gemeentelijke plannen de behoefte aan bedrijfsterreinen zéér ruim overschrijden, gemiddeld 5x. In de meeste provincies is nog voldoende ruimte beschikbaar op de bestaande terreinen om aan de vraag naar bedrijfsruimte te voldoen.

Maakt u zich ook zorgen om het zoveelste bedrijventerrein dat in een groen gebied opduikt? Of andere projecten zoals woningen of kantoren? Of wordt er op een andere manier een rommeltje gemaakt van het buitengebied? Meld het op het Meldpunt ‘Zuinig op ruimte’ en maak kans op een digitale camera!

Meldpunt Zuinig op ruimte geopend Meldpunt Zuinig op ruimte geopend Meldpunt Zuinig op ruimte geopend Meldpunt Zuinig op ruimte geopend Meldpunt Zuinig op ruimte geopend Meldpunt Zuinig op ruimte geopend

Tags: