Meningen over windenergie uitwisselen op 30 mei

17 mei 2005

Meningen over windenergie uitwisselen op 30 mei

Milieufederatie nodigt aangesloten organisaties uit voor themabijeenkomst

Op maandagavond 30 mei vindt er in het GroenHuis in Roermond een themabijeenkomst plaats voor alle aangesloten organisaties van de Milieufederatie. De avond staat in het teken van windenergie. In Limburg zijn er op een aantal plekken discussies gaande over de komst van windmolens. Ook de meningen van groene organisaties lopen nogal uiteen. De Milieufederatie nodigt alle aangesloten organisaties uit om op deze thema-avond ervaringen en meningen uit te wisselen.

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

19.45 uur – 20.00 uur
Mededelingen vanuit de organisatie

20.00 uur – 21.00 uur
Windenergie in Limburg;

De rol en mening van de Milieufederatie; locaties en zoekgebieden in Limburg

Toine Wuts, Milieufederatie Limburg

Landschappelijke inpassing en toetsingscriteria

Jan Heijn Ruijgrok, Landschapsarchitect DHV Amersfoort

Nut en noodzaak van windenergie, technische gegevens, geluidsoverlast, slagschaduw en de gevolgen voor flora en fauna
Frits Verheij, Kema, Arnhem

21.00 uur
Pauze

21.15 uur – 22.00 uur
Discussie tussen aanwezigen

Tags: